GRUNTY

Wyroby do wzmacniania podłoży betonowych, tynków, posadzek.

W formie mleczka lub emulsji.

Grunty