SILIKONY

Do uszczelnień, wypełnień, sklejeń w budownictwie i motoryzacji.

Silikony       Silikony